Offroad

Familjehemshandledning och Samtalsterapi inom E-Hälsa

Om Offroad

Drivande kraft för projektet Offroad är jag: Cecilia Ranvide som i dagligt tal kallas för Cissi. Min biologiska familj är min man Conny, våra tre utflugna barn med respektive och fyra barnbarn. Vår familj har levt och verkat inom familjehemsvård sedan 1997 och sedan 2002 som kontrakterat jourhem till fem kommuner i sydöstra Skåne. Vid dax datum har 95 olika barn bott hos oss.

De senaste nio åren har jag fortbildat mig inom mitt arbetsområde i allt jag trott mig kunna ha nytta av. Jag har t.ex läst högskolekurserna: Familje och Föräldraskaps psykologi, Psykosocialt rehabiliteringsarbetet, Socialrätt, Avvikande Sociologi, Socialt arbete med ungdomar, Barn och Ungdoms hälsa ur ett miljöperspektiv, Transaktions analys, MI, Djurterapi och kan idag titulera mig: Handledare inom socialpsykiatri, Hemterapeut, Djurterapeut, Ungdomsledare och sist men inte minst Diplomerad Samtalsterapeut.

Med min långa praktiska erfarenhet av familjehemsvård samt med mina teoretiska kunskaper i bagaget startade jag detta projekt för att på ett smidigt sätt kunna hjälpa och vägleda andra familjehem genom E-Hälsa, detta innebär att sessionerna sker företrädelsevis över nätet(ex.facetime, skype, mail men även per telefon om så önskas). Det möjliggör också att hårt belastade familjehem kan få kontinuitet gällande sin så viktiga handledning (stöd och vägledning) utan att åka hemifrån. Detta är något jag själv och många av mina familjehems vänner har saknat under åren.

/c-o-c.jpg

Välkommen

Välkommen till www.offroad.n.nu.

Nyhetsbrev

Vi erbjuder handledning/coaching till familjehem!

Länkar